Aktuellt

 • Skriv under vår namninsamling


OBS Om ni redan skrivit under fysiskt eller på openpetition.eu behöver ni inte skriva under igen.


 • Gå med i vår facebookgrupp Byggstopp München för att få uppdateringar och för att hjälpa oss sprida information om projektet.


 • Lämna in synpunkter (kallas för en samrådsinlaga) till Stadsbyggnadskontoret


Skriv ned era synpunkter på bygget till Stadsbyggnadskontoret. Inkludera i åsikterna hur bygget kommer påverka er eller er verksamhet personligen, det är mycket viktigt. Alla har rätt att lämna in en samrådsinlaga och om ni är närboende eller har verksamhet på området väger er röst tyngre.


Ange namn eller verksamhet, er adress och diarie nr 2021-00703. Maila sedan samrådsinlagan (era synpunkter) med er info + diarie nr till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se eller skicka via posten till: Stockholms Stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm.


 • Lämna synpunkter på bygget till AFA-fastigheter - maila info@afafastigheter.se  Här några av de kommentarer som redan kommit in via namninsamlingen

  • "Därför att Stockholm stad är min stad. Är född och uppväxt i Midsommarkransen. Det finns andra platser att bygga på, inte förstöra miljön vid Münchenbryggeriet. Det är kult på söder!"

  • "Sista unika industrimiljön på Södermalm. Oskattbart miljövärde. Koppla istället ihop miljön Skinnarviksberget, Stockholms högsta naturliga punkt, med Mariaberget och Monteliusvägen."


  • "Stockholm blev under miljonprogramstiden av med många historiska miljöer, då man inte hade möjlighet att bevara dem av byggnadstekniska skäl. Men Stockholm är en stad med en lång historia, och de historiska miljöer som finns kvar bör hanteras varsamt och i mesta möjliga mån bevaras. Det är en del av det svenska kulturarvet."

  • "Har bott i på Södermalm i 23 år innan jag flyttade ut på landsbygden. Har bott på Tavastgatan och ofta promenerat i det hotade området. Kommer ofta till Söder och strosar runt i det berörda området och det är ett mycket viktigt kulturområde att bevara."

  • "Jag jobbar på munchenbryggeriet och finner inte alls det passande med bostäder på platsen."

  • "Vi måste värna om de spillror som finns kvar av kulturbebyggelse från olika epoker i Stockholm och som bidrar till mångfald och säregen arkitektur från gången tid. Ett område där äldre bebyggelse bibehålls ökar atmosfär och trivsel för såväl de som bor eller verkar där, eller ur turistsynpunkt. Låt Stockholm vara en levande stad- värna om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och områden- de går aldrig att återskapa!"

  • "Tack vare dagliga vandringar med underbar utsikt runt Skinnaviksbergen känns det inte instängt att bo i en liten lägenhet. Ska området förändras och bli lägenheter till dom som har råd att bo med vy över Riddarfjärden skulle mitt boende kännas väldigt deprimerade. Vi behöver mer parker och vackra utflyktsmål som främjar alla."

  • "Föreslagna byggnadsvolymer förvanskar grovt en unik del av söders förkastningsbrant med bevarandevärd historisk bebyggelse och grönstruktur, karaktäristisk för Söders nordliga silhuett. Volymerna är illa studerade för en nordsluttning och markförhållanden kommer innebära att byggnationen kommer hålla låg kvalitet då kostnaden för markbearbetning tar merparten av budget i anspråk."

  Avslutat

  Den 3:e maj 2022 hade Peter Frisk en guidad visning för ca 140 personer som samlats för att få veta mer om Münchenbryggeriets och områdets historia.

  Läs mer under fliken nyheter.

  Peter Frisk har i över 20 år arbetat som egen gatuguide/föreläsare i Stockholm. Han har bland annat en fil.kand. i historia från Stockholms Universitet.

  Bild peterfrisk.se