Foto, Paula Grossman

 30 November 2022 - Intressant artikel

"Byggherrar och svaga politiker bryter sönder Stockholm"


31 oktober 2022 - Brev till Stadsbyggnadkontoret

Protestbrev

Augusti 2022 - Brev/enkät till Stadshuset

Just nu inväntar vi svar på en enkät aktionsgruppen sänt till alla ledamöter i Stockholms stadsbyggnadsnämnd för att så här inför valet höra vad de anser om det föreslagna nybygget vid Münchenbryggeriet. Så här svarade partierna:
Maj 2022 - Anteckningar från en välbesökt guidetur runt Münchenbryggeriet.

Den 3 maj arrangerade aktionsgruppen en guidad tur runt Münchenbryggeriet och Skinnarviksberget. Gruppen visades runt av den professionella Stockholmsguiden Peter Frisk. En visning som riktade sig till media, politiker och en intresserad allmänhet. Tanken var att visa de stora kulturhistoriska värdena som denna del av Södermalm har. Vi var ungefär 140 personer som hängde med på turen.

 

Visningen började vid Lundabron. Peter Frisk inledde med att berätta hur medborgarna redan på 70-talet fick kämpa för att politikerna inte skulle riva Münchenbryggeriet. Man återkom sedan på 80- och 90-talen med nya propåer om att bygga nya hus på bryggeriområdet och längs bergsidan upp mot Ludvigsbergsgatan.

 

Vandringen gick längs Ludvigsbergsgatan och Gamla Lundagatan, upp på Skinnarviksbergets topp, ner till Yttersta Tvärgränd, slingrade sig sen vidare ner till gångvägen vid Münchenbacken för att slutligen avsluta på Münchenbryggeriets innergård, den plats man nu vill bebygga. Gruppen gjorde flera stopp längs vägen där Peter Frisk berättade om områdets historia med start på 1600-talet då man förlade den illaluktande garvningen av skinn i en liten vik här. De så kallade skinnarna fick sen ge namn åt området och gatan.

 

Peter Frisk kunde berätta att området var en av de tidigast industrialiserade delarna av Södermalm. Olika slags hantverk kom att finnas här. 1857 inleddes produktion och försäljning av bayerskt öl till Stockholmarna. Münchenbryggeriet var ett av flera ölbryggerier på Södermalm vid denna tid.

 

Det var uppenbart att vår guide var förtjust i detta begränsade, relativt orörda område på Södermalm. Han menade också att det kan finnas vissa utvecklingsmöjligheter. Hans förslag är att man gör en slingrande gångväg längs med Skinnarviksbergets norra sida och ned till den terrasserade gröna ytan längs med Ludvigsbergsgatan. Det skulle skapa en förbindning i fin parkmiljö. Den nya gångvägen skulle bli en attraktiv promenadväg från Mariaberget i öster längs med Monteliusvägen, över Lundabron och vidare över den nya gångvägen, längs Skinnarviksberget ända bort till Helenborgsgatan och Högalidskyrkan. På slänten före Heleneborgsgatan, ned mot Söder Mälarstrand, låg för övrigt Münchenbryggeriets vackra stallbyggnad tidigare.


Peter Frisk avslutade turen på innergården med att berätta att 2018 återuppstod ölbryggandet i huset igen då Stefan Risberg kom igång med sitt mikrobryggeri i Münchenbryggeriet. Han försöker återskapa de smaker som fanns på bryggeriets storhetstid.

 

Paula Grossman som är talesperson för den aktionsgrupp som vill stoppa det planerade nybygget vid Münchenbryggeriet, och som initierat dagens tur, kunde också berätta att Södermalm och Kungsholmen är de mest invånartäta stadsdelarna i Stockholm.


De senaste åren har förtätningen på Södermalm och i synnerhet Högalid varit betydande. Befolkningstätheten var 2019 mellan 155-318 invånare per kvkm och sammantaget med hela Södermalm tätast av alla stadsdelar. Detta före bygget i Tobaksmonopolet och före de planerade byggena på Hornsbruksgatan, Lundagatan, Heleneborgsgatan/Högalidsgatan, Plankan och här vid Münchenbryggeriet. 


Högalid, dit Münchenbryggeriet hör, har idag en mycket fin kombination av grönska, stad och vatten. Något som rubbas av ogenomtänkta förändringar. Paula Grossman förklarade att aktionsgruppen kommer att följa stadens detaljplanearbete och uppmana allmänheten att reagera om staden avser att tillåta att bryggeriets vackra södra fasad, samt den imponerande bergväggen som kröns av disponentvillan, skyms av ett nybygge.


Samling vid Lundabron och guiden Peter Frisk berättar.

Foto G S Sangberg

Gruppen på väg ner från Skinnarviksberget.

Foto Linda Devine

Peter Frisk berättar om Münchentbryggeriet av idag.

Foto G S Sangberg

Berättarstopp vid Ludvigsbergsgatan med Villa Ludvigsberg bakom.

Foto G S Sangberg

Vid Yttersta Tvärgräns norra ände.

Foto G S Sangberg

Peter Frisk här på bryggeriets innergård.

Foto Linda Devine

På Skinnarviksbergets topp.

Foto G S Sangberg

Gruppen går ner till Münchenbacken.

Foto G S Sangberg

Paula Grossman med åhörare på bryggeriet innergård.

Foto G S Sangberg